Indian Media & Entertainment Stalwart Shibasish Sarkar on course to list SPAC on NASDAQ to raise $200 million